Memahami Batin

Kita tidak berpatokan pada apa yang seharusnya atau tidak seharusnya Anda lakukan; itu bukanlah masalahnya. Kita meletakkan perhatian pada pemahaman akan batin; dan dalam pemahaman tidak ada pembenaran, tidak ada tuntutan terhadap suatu pola tindakan. Anda semata-mata hanya mengamati; dan suatu pengamatan akan ditolak keberadaan ketika Anda meletakkan perhatian pada diri anda dengan suatu polaLanjutkan membaca “Memahami Batin”