Opera Twitter Widget

Pengguna Firefox memiliki Echofon, sedangkan pengguna Chromium mengenal Chromed Bird yang keduanya adalah twitter client pada peramban masing-masing dan cukup banyak digunakan. Lalu bagaimana dengan pengguna Opera? Hmm…, Anda boleh berterima kasih setelah pengembangan Opera Widget selama ini, maka banyak widget untuk pelbagai aplikasi – termasuk untuk twitter. Opera Twitter Widget atau lebih dikenal sebagaiLanjutkan membaca “Opera Twitter Widget”